Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Technologii Chemicznej

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Gdańska
  Wydział Chemiczny
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Łódzka
  Wydział Chemiczny
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Poznańska
  Wydział Technologii Chemicznej
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
  Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  Wydział Chemiczny
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Szczecińska
  Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
  Wydział Chemiczny
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Chemiczny
  Ocena: wyróżniająca
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Chemiczny
  Ocena: wyróżniająca
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  Ocena: pozytywna

Studenckie Koła Naukowe


Link do http://www.wwsi.edu.pl/